Όροι Χρήσης & Πνευματικά Δικαιώματα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.promolyrics.com.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να φιλοξενεί στίχους από τραγούδια καθώς και να παρέχει πληροφορίες για μουσικά γεγονότα και καλλιτέχνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω ιστοσελίδα, υπό τον όρο θα συμμορφώνεστε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της, συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα, να την χρησιμοποιείτε ή να μεταφορτώνετε υλικό από αυτήν.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να μεταβληθούν
Η Promolyrics διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή μεταβολής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δίχως πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση από την πλευρά σας της παρούσας Ιστοσελίδας κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται και συμφωνία από την πλευρά σας να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν μεταβληθεί και να δεσμεύεστε από αυτούς. Για αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά την 01/06/2016.

Οντότητες τις σελίδας – όροι και προϋποθέσεις τους
Απλοί χρήστες: Οι απλοί χρήστες δεν συμβάλουν ιδιαίτερα στην λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Ωστόσο, με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που είστε στιχουργοί ή τραγουδιστές δίνεται στους διαχειριστές της σελίδας το δικαίωμα να ανεβάσουνε για εσάς του στίχους σας έπειτα από συνεννόηση είτε μέσο κάποιου email ή ακόμη και από κάποια απλή συνομιλία μέσο οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης για δική σας ευκολία και εφόσον οι δουλειές σας έχουνε αναρτηθεί πρώτα από εσάς στο διαδίκτυο.
Στιχουργοί: Οι στιχουργοί εγκρίνονται έπειτα από τη σχετική αίτηση της οντότητας του χρήστη που θα συνδεθούν. Μπορούνε να ανεβάζουνε τους στίχους τους για λογαριασμό τους ελεύθερα. Σε περίπτωση που θέλουνε να συνδέσουνε τους στίχους τους με κάποιο τραγουδιστή πρέπει η αίτηση τους να είναι αληθής. Ωστόσο, με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που είστε στιχουργοί ή τραγουδιστές δίνεται στους διαχειριστές της σελίδας το δικαίωμα να ανεβάσουνε για εσάς του στίχους σας έπειτα από συνεννόηση είτε μέσο κάποιου email ή ακόμη και από κάποια απλή συνομιλία μέσο οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης για δική σας ευκολία και εφόσον οι δουλειές σας έχουνε αναρτηθεί πρώτα από εσάς στο διαδίκτυο.
Τραγουδιστές: Οι τραγουδιστές σαν οντότητα εγκρίνονται έπειτα από τη σχετική αίτηση της οντότητας του χρήστη που θα συνδεθούν. Οι τραγουδιστές σαν οντότητα απλά ανανεώνουνε τα καλλιτεχνικά προφίλ τους. Ωστόσο, με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που είστε στιχουργοί ή τραγουδιστές δίνεται στους διαχειριστές της σελίδας το δικαίωμα να ανεβάσουνε για εσάς του στίχους σας έπειτα από συνεννόηση είτε μέσο κάποιου email ή ακόμη και από κάποια απλή συνομιλία μέσο οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης για δική σας ευκολία και εφόσον οι δουλειές σας έχουνε αναρτηθεί πρώτα από εσάς στο διαδίκτυο.

Αποφύγετε να ανεβάζετε υλικό που δεν σαν ανήκει χωρίς να έχετε την απαραίτητη άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων σε όποια και από τις τρις παραπάνω οντότητες και αν ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις Πολιτικές και τα Πνευματικά δικαιώματα όπως είναι αναρτημένα στη www.promolyrics.com ιστοσελίδα.
 
Συνολική Συμφωνία
Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Promolyrics αναφορικά με την πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και/ή τη χρήση αυτής.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από τις 01 Ιουνίου το 2016.


Πνευματικά δικαιώματα

Η Promolyrics (εμείς) σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων και ζητάμε από τους χρήστες της σελίδας μας να κάνουνε το ίδιο. Παρακάτω αναφέρεται μια περίληψη σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Τι είναι τα Πνευματικά δικαιώματα στη μουσική;
Όταν ένα άτομο ή μία εταιρία δημιουργεί μία αυθεντικό καλλιτεχνικό, μουσικό υλικό είτε αυτό είναι μουσική ή στίχοι, στο δημιουργό ανήκουνε αυτόματα τα πνευματικά δικαιώματα της δουλειάς αυτής. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να ελέγχει τη χρήση του υλικού του. Μερικές δουλειές στο σύνολο τους έχουν διαφορετικών τύπου δικαιώματα από διαφορετικούς ανθρώπους. Καθώς ένα μουσικό κομμάτι φαίνεται να είναι μία δουλειά, οι στίχοι μπορεί να ανήκουνε στον στιχουργό και η μουσική στον συνθέτη του κομματιού.

Πως μπορώ να αποφύγω να θίξω τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου;
Είναι απλό. Αν το υλικό ανήκει σε κάποιον άλλο πέρα από εσένα και δεν έχεις εξουσιοδοτηθεί να το χρησιμοποιήσεις, απλά μην το κάνεις. Δίνοντας τα εύσημα στον ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων ή ο ισχυρισμός ότι δεν ήθελες να θίξεις τα δικαιώματα του δεν σε καλύπτει.   Εάν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις την δουλειά κάποιου άλλου, βεβαιώσου ότι έχεις πάρει την άδεια του πρώτα. 

Τι κάνω αν θιχτούνε τα δικαιώματα μου;
Εάν πιστεύεται ότι η δουλειά σας, ή η δουλειά αυτού που αντιπροσωπεύεται έχει ανεβεί 
1.    Στη σελίδα μας www.promolyrics.com
2.    Η οποιαδήποτε υπηρεσία που σχετίζεται με τη σελίδα μας
Χωρίς την άδεια σας, η αν υπόκειται σε οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να μας ειδοποιήσετε για τον ισχυρισμό σας με την διαδικασία παρακάτω.
1.    Παρακαλούμε να παρέχετε μία σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα που θιχτήκανε με τις παρακάτω πληροφορίες: 
•    Μία δήλωση ότι έχετε εντοπίσει δουλειά η οποία θίγει τα δικαιώματα σας.
•    Το ακριβή προσδιορισμό με επαρκής πληροφορίες για την ύπαρξη του.
•    Μία περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων που ισχυρίζεστε ότι θίχτηκαν.
•    Το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και μία διεύθυνση email σε ισχύ, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.  
•    Μία δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβής και ότι είτε είστε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος για να δράσετε εκ μέρος του ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων.
2.    Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παραπάνω πληροφορίες στο email: 
3.    Είναι πολιτική μας  να (α) μπλοκάρουμε ή να αφαιρούμε το υλικό το οποίο πιστεύουμε εις ένδειξη καλής πίστης στα πνευματικά δικαιώματα τα οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας χωρίς την απαραίτητη άδεια (β) διαγράφουμε οριστικά του χρήστες οι οποίοι προκαλούνε συνεχώς πρόβλημα.

Τρόπος προστασίας που περιορίζει τα κρούσματα:
Επειδή στην promolyrics σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα περιορίσαμε τους χρήστες να ανεβάζουνε στίχους μόνο για δικές τους δουλειές, στην δική του οντότητα τραγουδιστή ή στιχουργού. Οποιαδήποτε αναφορά θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψην. Επειδή στο internet είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αποφευχθούν πλήρως τέτοια περιστατικά παρακαλούμε να μας ενημερώνεται για οτιδήποτε σχετικά υποπέσει στην αντίληψη σας.